Välkommen till Gibson

Utb, Bilder, Kurser,Fakta bilder mm

Lite info om denna ras.

Vad man vanligen idag menar med schäfer, är den renodlade sällskaps- och arbetshunden som "föddes" i början av tjugonde seklet. Schäfern är idag världens populäraste ras, men rekommenderas inte som renodlad sällskapshund, eftersom den behöver arbeta för att må bra. Rasen som helhet har en del problem med hälsan, bland annat förekommer problem med lederna, ryggen och med olika allergier. Det finns dock stora skillnader inom rasen, mellan olika linjer och olika kennlar. När det gäller exempelvis höftledsdysplasi drabbas några få procent av hundarna från vissa stora kennlar, och nästan hälften av hundarna från andra. Schäfern har fått rykte om sig att ha väldigt dålig hälsa, men detta rykte är delvis oförtjänt. De svenska försäkringsbolagen placerar schäfern i mellanprisgruppen (gruppindelningen baseras på hur ofta hundar av rasen ifråga behöver veterinärvård - de flesta raser samt blandraserna ingår i mellanprisgruppen), så rasen som helhet får sägas vara "genomsnitts-sjuk", varken mer eller mindre. Mentala problem som exempelvis skygghet för människor eller skotträdsla är ovanliga hos schäfern - mentalt är det förmodligen en av de friskaste raserna.

Ur standarden sägs: "En Schäfer skall ha ett jämnt humör och ha goda nerver, vara självsäker och frimodig och fullständigt godlynt (utom i retningsläge) och därtill skall den vara uppmärksam och följsam. Den måste besitta mod, kamplust och hårdhet för att vara lämplig som sällskaps-, vakt-, skydds-, tjänste– och vallhund".

Det föds cirka 50 000-60 000 schäfervalpar varje år i Tyskland.

Olika schäferlinjer kan skilja sig väldigt mycket åt vad det gäller exteriöra och mentala egenskaper (samt, som nämnts ovan, hälsan). Något som den blivande schäferägaren bör sätta sig in i noggrant före köpet.Utställningsidealet för schäfer har under åren gått mot större hundar, med tjockare päls, mer vinklade bakben och en mer sluttande rygg. Detta har lett till att rasen över i stort sett hela världen delats i två varianter, en exteriörvariant och en bruksvariant. Generellt sett är bruksvarianten lite mindre och smidigare, mer rakryggad, mindre vinklad, med kortare päls, samt förekommer i alla rasens godkända färger, medan exteriörvarianten nästan alltid är rödbrun med svart sadel. Bruksvarianten utgör en liten minoritet av rasens totala antal, men är ändå vanligare som polishund, väktarhund samt i elitbrukset. Schäfer har i många år varit den ras som haft flest individer med på SM i bruks, och då är det nästan enbart bruksvarianten man ser. Det råder alltså knappast några tvivel om att bruksvarianten generellt har bättre arbetsegenskaper än exteriörvarianten, vilket också syns om man tittar på statistik över mentalbeskrivningar och mentaltest. Det är dock en missuppfattning att exteriörvarianten skulle vara omöjlig att använda till något annat än utsällning och sällskap. Det är trots allt många polis- och tjänstehundar som är av denna variant, och jämfört med de flesta andra bruksraser har exteriörschäfern en bra mentalitet om man ser till MH samt en stor andel hundar som kommer ut på bruksprov.

Historia

Den moderna schäferrasens grundare var ryttmästare Max von Stephanitz 1864 -1936) påbörjade aveln av den moderna schäferrasen.Hans första hundar var tiken Freya von Grafrath som inköptes 1897, och en hanhund som föddes i Hannover 1895 och hette Hektor Linksrhein vilken inköptes 1898 för 200 Mark i Frankfurt och fick nr 1 i stamböckerna. Hektors farfar "Greif" som ställdes ut i Hannover 1882 var vit, varför än idag en del schäfrar är vita, även om vita schäfrar förbjöds 1933 i europeisk schäferavel och kallas idag vit herdehund.Fler hundar bildade grunden och de var av två typer, en lite mindre med stående öron varggrå päls fran Thüringen, och en annan typ fran Württemberg, vilken härstammade fran de Schwäbiska alperna och Alsace, därav det engelska namnet Alsatian.

  • 1901 erkändes schäfern som polishundsras i Tyskland
  • 1905 stambokfördes den första schäfern i Sverige och
  • 1913 började schäfrar användas inom göteborgspolisen.
  • 1924 bildades den första Svenska Schäferhundklubben.

*** För Schäfern i tiden ***

Sidan Skapades 2019-03-07

Upptdaterad 2020-01-17

TESTA DITT BMI

Webbmaster: Putte Billeman

 

Billebergafotografen 

free counters 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.